Chân dung tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

  Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

  .

  Sáng 2/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

  Sáng 2/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

  Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

  Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

  Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, ông Thưởng tuyên thệ, tay đặt trên cuốn Hiến pháp.

  Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, vào Đảng ngày: 18/11/1993; quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học.

  Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, vào Đảng ngày: 18/11/1993; quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học.

  Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng XII; Thường trực Ban Bí thư khóa XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV,XV.

  Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng XII; Thường trực Ban Bí thư khóa XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV,XV.

  Ông Võ Văn Thưởng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; từ tháng 8/2011-4/2014: được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

  Ông Võ Văn Thưởng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; từ tháng 8/2011-4/2014: được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

  Từ tháng 4/2014 - 10/2015, được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Từ tháng 10/2015 - 2/2016: tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy TPHCM.

  Từ tháng 4/2014 - 10/2015, được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Từ tháng 10/2015 - 2/2016: tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy TPHCM.

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

  Tháng 2/2016, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

  Tháng 2/2016, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

  Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

  Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

  Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

  Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

  Ngày 5/2/2021, tại Quyết định số 01-QĐNS/TW, Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

  Ngày 5/2/2021, tại Quyết định số 01-QĐNS/TW, Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

   

  create

  Hải Ninh / kienthuc.net.vn

  Nguồn: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chan-dung-tan-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-1813468.html