Có chính sách thu hút nhân tài, Quảng Trị vẫn không có bác sĩ tham gia tuyển dụng công chức

  Theo kết quả tổng hợp của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh lần thứ 33 nhưng không có Bác sĩ đa khoa ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

  Ngày 3/3, ông Ngô Quang Chiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có tổng hợp kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh lần thứ 33.

  Theo đó, đợt này, sau khi hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận tổng số 161 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, trong số 29 chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng đợt này tại tỉnh Quảng Trị có 3 vị trí không có người đăng ký dự tuyển.

  Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị vừa tổng hợp kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh lần thứ 33.

  Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị vừa tổng hợp kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh lần thứ 33.

  Cụ thể, Sở Y tế có 2 chỉ tiêu không có người đăng ký dự tuyển gồm: 1 Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ y tại Phòng Nghiệp vụ Y, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa) và 1 Chuyên viên Quản lý bảo hiểm y tế tại Phòng Nghiệp vụ Y, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa); vị trí còn lại không có người đăng ký dự tuyển là 1 Chuyên viên Quản lý về thủy sản tại Phòng Nông nghiệp và PTNT, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Thủy sản; ngành: Công nghệ chế biến thủy sản (huyện Vĩnh Linh).

  2 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị trong kỳ tuyển dụng lần thứ 33 không có người đăng ký.

  2 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị trong kỳ tuyển dụng lần thứ 33 không có người đăng ký.

  Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Ngô Quang Chiến cho hay, dù địa phương đã có nhiều chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực y tế, tuy nhiên, việc tuyển dụng bác sĩ về làm việc tại đây vẫn hết sức khó khăn.

  Về nguyên nhân, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, các bác sĩ sau khi tốt nghiệp thường đến những thành phố lớn để phát triển sự nghiệp.

  Cũng theo ông Ngô Quang Chiến, đối với những vị trí không có người đăng ký dự tuyển, các đơn vị, địa phương phải chờ tuyển dụng công chức trong đợt gần nhất.

  create

  Nghĩa Văn / daidoanket.vn

  Nguồn: http://daidoanket.vn/co-chinh-sach-thu-hut-nhan-tai-quang-tri-van-khong-co-bac-si-tham-gia-tuyen-dung-cong-chuc-5711290.html